O POIROTU

Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj – POIROT je informacijski servis Centra za znanstvene informacije IRB-a koji na jednom mjestu nastoji okupiti podatke o svim domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim projektima na kojima sudjeluju djelatnici i ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Zapisi o projektima se u POIROT-u dodatno povezuju sa zapisima o hrvatskim ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja te osobama koje surađuju na tim projektima što omogućava izvještavanje o sudjelovanjima na projektima na razini osoba i ustanova.

POIROT je osmislio i razvio Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković te je 2016. godine objavljena njegova prva verzija koja se od tada kontinuirano razvija i nadograđuje novim funkcionalnostima. POIROT je interoperabilan s OpenAIRE portalom koji iz njega preuzima podatke o projektima hrvatskih tijela koja financiraju znanstvene projekte te ih koristi kao normativne zapise u svojoj normativi znanstvenih projekta. Tijekom 2018. godine je uspostavljena suradnja s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u sklopu koje je kroz projekt sufinanciran u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda Europske unije - Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja – SKAZVO, financirana prilagodba POIROT-a za potrebe prikupljanja podataka o projektima na kojima sudjeluju hrvatska visoka učilišta te njihov prijenos u MOZVAG i daljnje korištenje u procesima reakreditacije visokih učilišta.

Podatke o novim projektima u POIROT mogu unijeti članovi hrvatske akademske i istraživačke zajednice prijavom u sustav svojim AAI@Edu.Hr korisničkim podacima, a tako uneseni zapisi će biti vidljivi nakon administratorske provjere i dodatnog uređivanja unesenih podataka. Dio projekata većih financijera unosi centralizirano Centar za znanstvene informacije, nakon čega je u pojedinim slučajevima potrebno dodatno upisati/urediti pojedine podatke.

Ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja mogu od Centra za znanstvene informacije IRB-a zatražiti imenovanje svojeg administratora POIROT-a pri ustanovi popunjavanjem za to predviđenog obrasca.

Skenirani popunjeni obrazac treba poslati na adresu poirot@lib.irb.hr, a original poštom na adresu:

Institut Ruđer Bošković
Centar za znanstvene informacije
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb

Administratori pri ustanovama će prije dodjeljivanja administratorskih ovlasti proći potrebnu edukaciju, nakon čega će moći uređivati podatke o projektima pridružene ustanovi za koju su im dodijeljene administratorske ovlasti. Podatke o projektima iz POIROT-a koriste i drugi informacijski servisi za povezivanje objekata koje pohranjuju s informacijama o projektima, kao što su Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI, digitalni repozitoriji otvoreni na infrastrukturi Digitalnih akademskih arhiva i repozitorija – DABAR i dr.